Mw. mr. M. Cortet
advocaat

Ondiep Zuidzijde 6
3551 BW Utrecht
030 245 98 98
secretariaat@mcadvocatuur.nl
Home 2018-06-01T10:12:02+00:00

KANTOOR

MC Advocatuur is het kantoor van mr. M. (Memma) Cortet. Zij is sinds 2002 advocaat. In 2009 begon zij haar eigen praktijk. Zij houdt zich voornamelijk bezig met zaken op het gebied van het Personen- en Familierecht. U kunt hierbij denken aan:

  • (internationale) echtscheiding

  • boedelscheiding
  • afwikkelen huwelijksvoorwaarden

  • naamswijzigingen

  • verbreken samenleving
  • (kinder)alimentatie (en verhaalsbijdrage)

  • omgang en gezag

  • vervangende toestemming erkenning

  • ontkenning of vaststelling vaderschap

  • ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen

U kunt ook bij haar terecht voor sociaal zekerheidsrecht: o.a. (bestuursrechtelijke) bijstandsfraude zaken, bezwaar/beroep inzake DUO, Participatiewet, WW (Werkeloosheid), WIA (Arbeidsongeschiktheid), AOW, Kinderbijslag.

KOSTEN

MC Advocatuur biedt u graag de gelegenheid om een afspraak te maken voor een geheel vrijblijvend eerste kennismakingsgesprek. Tijdens een dergelijk gesprek wordt u geïnformeerd over de werkwijze en het te hanteren tarief.
MC Advocatuur behandelt niet alleen zaken op basis van een uurtarief, maar ook toevoegingszaken (gefinancierde rechtsbijstand) en verwijzingen van rechtsbijstandverzekeraars.

In het eerste gesprek wordt bekeken of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand en of er wellicht een rechtsbijstandverzekering van toepassing is. Tevens wordt in het eerste gesprek – voor zover dat mogelijk is – een inschatting gegeven van het aantal uren dat met de zaak gemoeid is.

Uurtarief

Indien de werkzaamheden van MC Advocatuur op basis van het uurtarief worden verricht bestaat de declaratie over het algemeen uit honorarium (uurtarief), kantoorkosten, verschotten en BTW. Het standaard uurtarief is afhankelijk van diverse factoren zoals de aard en het belang van de zaak, de draagkracht van de cliënt en de spoedeisendheid van de zaak. MC Advocatuur hanteert een uurtarief variërend van € 140,00 tot € 175,00. Over het uurtarief is 21% BTW en 6% kantoorkosten verschuldigd. In bepaalde situaties is het mogelijk een prijsafspraak te maken.

Bijkomende kosten (verschotten)

Naast de advocaatkosten dient u rekening te houden met bijkomende kosten zoals griffierecht (de kosten die door de rechtbank worden opgelegd), deurwaarderskosten, vertaalkosten, reiskosten en kosten voor uittreksels.
Het griffierecht dient u alleen te betalen indien het tot een procedure bij de rechtbank komt. Het griffierecht is lager indien u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Op www.rechtspraak.nl vindt u het actuele griffierecht.

Rechtsbijstandsverzekering

Indien u een rechtsbijstandsverzekering heeft en een procedure noodzakelijk is in uw zaak dan worden de advocaatkosten vergoed door uw verzekeraar. In het geval van verplichte bijstand van een advocaat mag u zelf een advocaat kiezen. MC Advocatuur kan uw belangen behartigen als uw verzekeraar hier toestemming voor geeft. Meer informatie over dekking en vergoedingen vindt u in de polisvoorwaarden van uw rechtsbijstandverzekering.

Opdrachtbevestiging en specificaties

Indien u MC Advocatuur een opdracht verstrekt zal deze opdracht worden vastgelegd in een opdrachtbevestiging. In deze opdrachtbevestiging worden tevens de financiële afspraken vermeld. In beginsel wordt er maandelijks gedeclareerd en de declaraties worden steeds voorzien van een urenspecificatie waaruit het aantal aan de zaak bestede uren en het soort werkzaamheden kunnen worden afgeleid.

Gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging)

Wanneer uw inkomen en vermogen beneden een bepaalde grens liggen, kunt u in aanmerking komen voor een zogenaamde “toevoeging”. Een toevoeging betekent dat de overheid een groot deel van de kosten van de advocaat betaalt. De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt of u een toevoeging kunt krijgen. Indien u in aanmerking komt voor een toevoeging zal de Raad voor Rechtsbijstand u een eigen bijdrage opleggen die u aan MC Advocatuur dient te betalen. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, waarbij in eerste instantie wordt uitgegaan van uw inkomen twee jaar geleden (peiljaar). Buiten deze eigen bijdrage en de verschotten (o.a. griffierecht, kosten voor uittreksels) worden u geen andere bedragen in rekening gebracht. Voor meer informatie over gefinancierde rechtsbijstand verwijst MC Advocatuur u naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rechtsbijstand.nl.
Wanneer u naar MC Advocatuur bent doorverwezen door Het Juridisch Loket (www.juridischloket.nl) krijgt u een korting op de eigen bijdrage.

CONTACT

Heeft u een vraag of opmerking? Vul dan het contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.